Vilniaus Savivaldybės Grigiškių Pradinė Mokykla
Vilniaus
Savivaldybės Grigiškių Pradinė Mokykla
Kalba:  lt
Tel. +370 52432800
Adresas: Kovo 11-osios g. 33A, LT-27111 Vilnius
El. p. rastine@grigiskiupradine.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Pirmadienis     8:00 –13:00      14:00 –17:00

Antradienis      8:00 –13:00      14:00-17:00

Trečiadienis     8:00–13:00       14:00–17:00

Ketvirtadienis  8:00–13:00       14:00–17:00

Penktadienis   8:00 –13:00       14:00–16:00

  

Skaitytojų aptarnavimo taisyklės:

 

1. Mokyklos biblioteka gali naudotis visi mokyklos mokiniai ir mokytojai.

2. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui savo turimos informacijos prieinamumą.

3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

4. Informaciniais leidiniais: enciklopedijomis, žodynais, žinynais, skaityklos fondo literatūra galima naudotis tik bibliotekoje, leidinių neišsinešant.

5. Leidžiama išsinešti:

6. Mokiniams naujos knygos neišduodamos tol, kol negražina anksčiau paimtų.

7. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, tokia pat tvarka skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.

8. Skaitytojas, praradęs ar sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba lygiaverčiu pagal bibliotekininkės pageidavimą.

9. Skaitytojas privalo tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų.

10. Draudžiama: bibliotekos fonde spaudinių ieškoti apsirengus striukėmis ir paltais, su krepšiais ir kuprinėmis, keisti bibliotekos fondo sustatymą, triukšmauti, valgyti.

 

Skaitytojas turi teisę:


1. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus arba bibliotekoje.
2. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
3. Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

4. Pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas, prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
 

Skaitytojas privalo:


1. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
2. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą
3. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
4. Neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
8. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams, bibliotekos patalpose nevalgyti.
 

 

Skaitytojo atsakomybė:


 1. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu.
 2. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis  privalo atsiskaityti su biblioteka.

 

Inormaciją pateikė bibliotekininkė Jolita Kazlauskienė